۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عباس زحمتکشان اشعار آیینی اشک واژه ها» ثبت شده است

سید ابن طاووس در لهوف نقل روایت میکند که حضرت حسین علیه السلام در جمع عیالاتشان دو نفر را از همه بیشتر عزیز می داشتند

یکی حضرت رباب خاتون و دیگری حضرت سکینه خاتون سلام الله علیهما

تقدیم به دختر سلطان اولیاء مخدره حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها


دختر آب دختر دریا، دختر باد دختر طوفان

ساکن خانه دل مهتاب، نوه عشق باورِ باران


شاه ماهی بحر عصمت تو، شاهکار تمام خلقت تو

شاه بیت ثنا و مِدحَت تو، ای غلام تو سرور شاهان


پای درست فَرزدَق و دعبِل، جرعه نوشت کُمیت و هم مُقبِل

پایشان پیش شعر تو در گِل، غزل توست خواهر قرآن


آهوی طبع شعر تو بانو، هر کجا رَم کند حرم آنجاست

ای غزال غزل سرای حسین، شاعر روضه سرِ ماهان


قالبی تازه خلق کردی تا، قطعه شد چارپاره شد غزلی

جاری از هر هجا و قافیه خون، تا به نیزه شد آن سرِ جانان


غزلم شعر نیست زنجیر است، دست بسته اسیر و پاگیر است

یک عجوزه_ کلافِ دل_ این است، همه دار و ندارِ درویشان


  • عباس زحمتکشان