۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اعتکاف شعرآیینی زحمتکشان» ثبت شده است

برای حال و هوای زیباترین خاطره ی با خدا بودن

"اعتکاف"بیضاترین سفیدی نهر رجب تویی*


شیرین ترین حلاوت شهد و رطب تویی


معنای "نحن اَقربُ حبل الوریدِ" من


پیداترین صراط رسیدن به رب تویی


مستانه از سبوی تو حق حق کنان منم


جانانه از شراب خدا لب به لب تویی


زخمی ترین کبوتر شهر معاصیم


ای آسمان، رهایی از این تاب و تب تویی


من معتکف به کوی کسی جز علی نیم


مسبوب این قضیه من اما، سبب تویی


بیت خدا و بوی شراب و...عجیب نیست...


رقص سماع من، طرب اندر طرب تویی


*در روایت است پیامبر اکرم(ص) فرمودند رجب نام نهری است در بهشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر است.


  • عباس زحمتکشان