۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعر آیینی عباس زحمتکشان اشک واژه ها» ثبت شده است

خداحافظ رفیق...
امسال اربعین منتظر توست اربابت
                               
                       وقتی تو حال و هوای تو بودم این غزل به زبانم نشست!                                                    
آن گیسوی مُجَعد تو می کشد مرا
این غصه های بی حد تو می کشد مرا
                                                          
گفتی بسوز در غم من ای به روی چشم*
سوز فراق مرقد تو می کشد مرا
                                                     
قامت ببند وقت نماز و قیام کن
آه این قیامت قدِ تو می کشد مرا

قرآن پاره پارهِ بر روی نیزه ها
آن حرفهای بی مَدِ تو می کشد مرا

هی سمت خیمه میروی و پشت می کنی
این حالت مُرَدد تو می کشد مرا

آهی کشید و زیر لبش گفت خواهری
آن گیسوی مُجَعَد تو می کشد مرا 
            
                                                       
*این مصرع از آقای محمد سهرابی است. 

                     
                                              


  • عباس زحمتکشان